SABA

Kinderopvang op Saba in ontwikkeling

Als onderdeel van het Nationale BES(t)4Kids programma werkt kinderopvangorganisatie Kindernet uit Gelderland samen met de Dagopvang en Buitenschoolse Opvang organisaties op Saba. Het betreft een uitwisseling, Twinning-programma dat is opgezet om kennis, ervaringen en best practices tussen de organisaties te delen. Als onderdeel van het programma krijgen medewerkers de mogelijkheid om elkaars locaties te bezoeken en bij elkaar te werken. In de zomer werkten twee medewerkers van Kindernet gedurende een periode van drie maanden op Saba en onlangs zijn zes medewerkers van Saba in Nederland gaan werken om ervaring op te doen. Vorige week bezocht het managementteam van Kindernet Saba om Saba Childcare Management te ondersteunen en met hen samen te werken.

“Kinderen in Caribisch Nederland hebben recht op dezelfde kansen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen als kinderen in Europees Nederland. Daaraan dragen wij graag ons steentje bij”, zegt Selma Ozkan, directeur van Kindernet.

Kindernet - Kinderaopvang op Saba in ontwikkeling

Tijdens de afgelopen week is door het management van de organisaties, samen met de inbreng van het personeel, een solide basis gelegd voor een Gedeelde Visie, Missie en Kernwaarden voor kinderopvang op Saba. Saba Management: “Dit heeft ons een hernieuwde passie en betrokkenheid gegeven. Kindernet heeft de broodnodige begeleiding en ondersteuning geboden aan beide organisaties op het eiland. Deze week heeft ons echt geïnspireerd om door te gaan en te blijven streven naar betere kwaliteit van onze kinderopvang.” Tijdens het bezoek werd het Twinning-contract tussen Kindernet en Saba ondertekend.

24 januari 2022

Deel het verhaal van KDV Kindernet

Deel het verhaal van KDV Kindernet