Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Staat uw vraag hier niet bij? Neemt u dan gerust contact met ons op. We staan u graag te woord.

U kunt uw kind heel gemakkelijk hier inschrijven.

Misschien fijn om te weten, maar u bent geen inschrijfgeld verschuldigd en uw inschrijving is pas definitief als de plaatsing schriftelijk is bevestigd.

Indien U (een deel van) de opvang wilt opzeggen of wijzigen stuurt u dan een mail naar: planning@kdvkindernet.nl

Kindernet hanteert voor het opzeggen van de plaatsingsovereenkomst of het verminderen van dagdelen een opzegtermijn van één kalendermaand. De opzegging gaat in op de 1e dag van de eerstvolgende maand. Voor kinderen die de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt, stopt de opvang automatisch op de dag na de 4e verjaardag van uw kind. Verlenging is uiteraard mogelijk, maar dient u dus zelf aan te vragen. Wij brengen voor het doorvoeren van een wijziging geen extra kosten in rekening.

U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving. De medewerker van planning & klantcontacten bekijkt de plaatsingsmogelijkheden en neemt, indien nodig, contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. Wanneer er plaats is op de door u gewenste locatie en dagen, ontvangt u van ons eerst een aanbod. Pas als u hiermee akkoord gaat en dit aan ons heeft bevestigd, is de plaatsing definitief. U ontvangt dan van ons een plaatsingsovereenkomst.

Jazeker! Voordat de opvang van uw kind start, nodigt de locatiemanager van de locatie u en natuurlijk uw kind uit, voor een intakegesprek met de mentor van uw kind. Zij hoort graag alle bijzonderheden van uw kind. Waar mag zij rekening mee houden? Wat is het ritme etc.? Ook spreken we de wenmoment(en) met u af.

Wij maken gebruik van het Ouderportaal van Konnect. Deze app kunt u installeren op uw telefoon en de inloggegevens ontvangt u van ons bij uw inschrijving.
Hierin kunt u zien hoe leuk uw kind het bij ons heeft. Zorgeloos werken en weten dat uw kind in goede handen is. Hoe fijn is dat! Ook worden in deze app activiteiten en foto’s met u gedeeld en kunt u heel gemakkelijk communiceren met pedagogisch medewerkers van de groep. Ook kunt u de afwezigheid van uw kind hierin doorgeven en zijn de ruil- en extra dagen hierin eenvoudig aan te vragen. Super handig!

Hierdoor blijft u altijd op de hoogte van alle gebeurtenissen en de ontwikkeling van uw kind. Zo hoeft u niets te missen. In het Ouderportaal onder documenten vindt u eveneens het contract, de facturen, de jaaropgave en andere documenten. Tevens vindt u hier het digitale dagboekje, waarin u precies het verloop van de dag met alle activiteiten en foto’s kunt inzien.

Een keer een extra dag(-deel) opvang afnemen, bovenop de reeds gereserveerde dagen of dagdelen, is mogelijk op aanvraag. Ruilen van een dag of dagdeel is ook mogelijk. Of de gevraagde ruiling mogelijk is, hangt af van de bezetting van de groep én van de personele inzet van die dag.

Het bieden van ruildagen is een extra service. De ruildagen blijven maximaal een half jaar geldig. Officiële feestdagen kunnen niet geruild worden. De volledige service ruilregeling is hier te vinden en staat eveneens in het Ouderportaal.

De tarieven zijn inclusief vervoer, uitstapjes, tussendoortjes, de broodmaaltijd, verzorgingsproducten én de luiers. Flesvoeding wordt vanuit huis meegegeven. Op een aantal locaties verzorgen wij ook vers bereide warme maaltijden. Ook deze maaltijden zijn bij de prijs inbegrepen.

Onze locaties zijn het hele jaar geopend met uitzondering van onderstaande sluitingsdagen:

  • 2e Paasdag              >>          Maandag 1 april 2024
  • Koningsdag             >>         Zaterdag 27 april 2024
  • Hemelvaart       >>         Donderdag 9 mei én vrijdag 10 mei 2024
  • 2e Pinksterdag        >>         Maandag 20 mei 2024
  • 1ste Kerstdag           >>         Woensdag 25 december 2024
  • 2e Kerstdag             >>          Donderdag 26 december 2024

De uren van de sluitingsdagen die op werkdagen vallen, worden in de urenberekening wel aan de ouder doorberekend. Hier zijn een aantal redenen voor. Op feestdagen lopen de belangrijkste kosten in de kinderopvang door. Hierbij valt te denken aan de personeelskosten, de huurcontracten en nog een aantal andere vaste kosten. Dit betekent dat, als we de uren van feestdagen uit de berekening halen, de uurtarieven zullen stijgen. Dit heeft tot gevolg dat de uurprijs nog verder boven de door de overheid vastgestelde maximale uurprijs uitkomt, waarover de ouder Kinderopvangtoeslag kan ontvangen. Omdat ouders zelf het verschil tussen de werkelijke uurprijs en de fiscaal maximum uurprijs betalen, zijn ouders dan altijd duurder uit.

Zieke kinderen hebben behoefte aan extra aandacht. Helaas beschikken wij niet over voldoende faciliteiten om uw zieke kind te verzorgen. Als uw kind ziek is kan hij/zij daarom niet komen. Onder ziek zijn verstaan wij o.a. dat uw kind een temperatuur boven de 38º heeft. Wij hanteren bij ziekte de richtlijnen van het RIVM. Geeft u het even door als uw kind niet komt?

Wordt uw kind ziek tijdens de opvangdag, dan nemen wij contact met u op en overleggen we over het ophalen. Alleen op doktersrecept mogen wij kinderen paracetamol toedien. Daarvoor tekent u het medicijntoedieningsformulier. Dit geldt overigens voor alle toe te dienen medicatie zoals antibiotica, penicilline en homeopathische middelen.

Indien ouders werken of studeren ontvangt u, via de Belastingdienst, een bijdrage in de kosten: de zgn. kinderopvangtoeslag.

De hoogte van de Kinderopvangtoeslag is voor elk gezin verschillend. Deze hoogte wordt bepaald aan de hand van het verzamelinkomen van de ouders; hoe hoger ingeschaald, hoe minder er procentueel vergoed wordt. Ook maakt het uit hoeveel kinderen er naar de opvang gaan: Voor het eerste kind wordt minimaal 33,3% van het uurtarief vergoed, voor elk volgende kind minimaal 67,1%. Op onze website vindt u een rekentool waarmee u heel eenvoudig uw netto kosten kunt berekenen.

Eventuele wijzigingen in tarieven en/of producten worden in de maand november aan de ouders gecommuniceerd.

Geef uw wijzigingen in het tarief en/of uren op tijd door aan de Belastingdienst. Hiermee voorkomt u dat u een onjuist bedrag aan Kinderopvangtoeslag ontvangt. Voor alle wijzigingen die u moet doorgeven aan de Belastingdienst verwijzen wij u naar de website www.toeslagen.nl of naar de Kinderopvangtoeslag app.

We zien graag dat alle ouders de betaling van de factuur (maandelijks vooraf) via automatische incasso op de 25e van de maand laten uitvoeren. Kiest u ervoor om de factuur zelf over te maken, dan zijn wij genoodzaakt hiervoor € 12,50 aan administratiekosten in rekening te brengen. Flexibele opvang wordt achteraf in de eerstvolgende maand vóór de 15e van de maand geïncasseerd.

De Belastingdienst hanteert de regel dat ouders, na het verliezen van hun baan, daarna nog drie maanden recht hebben op Kinderopvangtoeslag.

Per 1 januari 2023 wordt de koppeling met het aantal gewerkte uren losgelaten. Het maximum aantal uren kinderopvang waarvoor ouders Kinderopvangtoeslag kunnen ontvangen, blijft wel bestaan. Per kind is dit 230 uren per kalendermaand.

Het LRK-nummer vindt u op de eerste pagina van uw plaatsingsovereenkomst. Dit nummer heeft u nodig voor het aanvragen van Kinderopvangtoeslag. Tevens zijn de LRK-nummers te vinden op de locatie pagina op onze website.