Voortdurend innoveren

Kindernet wil voortdurend innoveren. Daarbij vinden we het belangrijk aan te sluiten bij de talenten van het kind en zijn/haar gezin. We gaan mee met maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de ‘21e-eeuwse vaardigheden‘ van kinderen helpen ontwikkelen.

We hebben een aantal ‘kernwoorden’ die we belangrijk vinden:

  • Spelen en ontdekken; kinderen leren door te spelen en te ontdekken in een veilige omgeving.
  • Natuurlijk; ontwikkelen gebeurt op een natuurlijke manier. Wij stimuleren en begeleiden het ook op natuurlijke wijze.
  • Actief; we zijn actief en bewegen veel. Zowel binnen als buiten. We zijn ook actief in het organiseren van activiteiten.
  • Open; we hebben een open houding naar kinderen en ouders.
  • Warm; we benaderen kinderen en ouders op een warme manier. De locatie is gezellig en voelt als een ’thuis.’
  • Flexibel; we bieden daar waar mogelijk flexibele opvang aan.
  • Maatwerk; we luisteren naar onze klanten en proberen zoveel mogelijk maatwerk te bieden.

Een fijne tijd is het belangrijkste

Wij gaan heel bewust met uw kind en u om. Ons doel is dat u beiden een fijne tijd ervaart bij Kindernet. Dat uw kind zich volop kan ontwikkelen. In een vertrouwde maar ook uitdagende omgeving. Graag maken we met elkaar herinneringen!

We hebben dan ook per werksoort (KDV en BSO) uitgebreide pedagogische beleidsplannen en voor de VVE en daarnaast heeft elke locatie een pedagogisch werkplan geschreven. Hieronder staat beschreven hoe wij de dingen op onze kindcentra doen en u ontvangt bij de plaatsing van uw kind het pedagogisch werkplan van uw locatie.

“Ik heb het nog nooit gedaan,
dus ik denk dat ik het wel kan”

Pippi Langkous