De kwaliteit van
Kinderopvang Kindernet

Wij zijn trots op onze Kinderopvang Kindernet, net even anders!

Al onze professionals hebben een groot hart voor (de kinderen van ) Kindernet, zowel op de locaties als op het Centraal Bureau. Een goede organisatie laat zien dat er structureel en gestructureerd gewerkt wordt aan de dienstverlening. Vertaald naar Kindernet betekent dit dat er iedere dag hard wordt gewerkt aan een nóg betere opvang voor uw kind. Kindernet heeft het werk zo georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Dit uit zich in het feit dat Kindernet:

 • De zaken intern goed op orde heeft
 • De klant (kind en ouder) principieel centraal stelt
 • Betrouwbare resultaten kan presenteren
 • Voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Kwaliteit in de dagelijkse praktijk

Het klinkt voor u wellicht nog wat veraf van de dagelijkse opvang, maar de pedagogisch professionals zijn hier dagelijks ook actief mee bezig in de werkzaamheden. Hierbij enkele voorbeelden:

 • De dagelijkse overdracht met u als ouder over uw kind is voor ons van groot belang. Als er bijzonderheden zijn worden deze door onze professionals opgeschreven, zodat deze informatie ook actueel blijft en de zorg voor uw kind daarmee aansluit bij de behoefte.
 • We gaan serieus om met uw mening. Of het nu een compliment, een verbeterpunt of een klacht is. Alles wordt genoteerd, want dit geeft ons informatie voor verbetering. Hoe u ons op de hoogte kunt stellen van tops en tips leest u op onze contactpagina.
 • We besteden veel zorg aan de locatie, het speelgoed en de materialen. We kopen kwalitatief goed speelgoed, repareren of vervangen zaken die kapot gaan zo snel als mogelijk en zorgen voor regelmatige controle van de speeltoestellen.
 • We besteden veel aandacht aan veiligheid en gezondheid, meer informatie hierover leest u in ons veiligheid en gezondheidsbeleid.
 • We begeleiden onze medewerkers en stagiaires continu. Opleiding en praktijkervaring vinden we belangrijk. We zijn dan ook een erkend leerbedrijf en aangesloten bij het SBB.
 • We stellen in ons jaarplan algemene doelen en daaruit volgen locatiegebonden doelen en we volgen de resultaten door het jaar heen.
 • Regelmatig analyseren we de gegevens van de locaties: hoe tevreden zijn de ouders, wat zijn de klachten, hoe gaat het met de kinderen?

Wilt u meer weten over ons kwaliteitssysteem Kwibuss
en hoe dat tot uiting komt op uw locatie?
Neem dan hierover contact op met uw locatiemanager.
Zij kan u hier alles over vertellen.