Peuter
spelen

Dé plek voor avonturen.

Voor peuters van 2 tot 4 jaar is voorschoolse educatie belangrijk.
Bij Kindernet kennen we hiervoor Peutergroepen (voorheen peuterspeelzaal). Indien een peuter een VVE-indicatie krijgt van het consultatiebureau, kent de gemeente een financiële bijdrage toe. Deze VVE-indicatie dient u mee te sturen met uw aanvraag voor opvang.
De kosten van de eerste twee dagdelen zijn altijd voor rekening van de ouder. Hoe hoog dit bedrag is, ligt aan uw inkomen. Het 3e en 4e dagdeel wordt volledig vergoed door de gemeente.

Krijgt u geen kinderopvangtoeslag en heeft u wel een ‘VVE indicatie’? Dan kunnen wij kijken of u recht heeft op subsidie voor de 1e twee dagdelen. Wij hebben van u de volgende informatie van u nodig:

  • IB-60 formulier (inkomensverklaring – Belastingdienst)
  • Ouderverklaring van de gemeente
  • VVE-indicatie afgegeven door het consultatiebureau

De locaties zijn minimaal 4 ochtenden per week geopend, gedurende 40 weken per jaar. De locatie sluit met haar openingstijden aan bij de schoolvakanties in uw regio. Voor de exacte tarieven en openingstijden verwijzen wij u naar de tarievenkrant van de betreffende locatie.

Peuterprogramma
Vooral kinderen met een (taal)achterstand komen voor deze educatie in aanmerking. Op deze groep zijn VVE-gecertificeerde medewerkers werkzaam en zij werken volgens een peuterprogramma waarin specifieke ontwikkelingsgebieden aandacht krijgen. VVE biedt uw peuter een goede voorbereiding op de basisschool en zo maken zij hier een goede start. Omdat deze groep peuters geïntegreerd is binnen onze reguliere peutergroep, profiteert elk kind van dit aanbod!

“We werken met leuke thema’s. Restaurant, naar de dokter, boodschappen doen, de kapper of vakantie, zijn zomaar wat voorbeelden.”

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Op de peuteropvang werken wij met verschillende methodes zoals de VVE-methode Startblokken en de methode Piramide. Zo kan uw peuter zich optimaal ontwikkelen. Er zijn thema’s die dicht bij de belevingswereld van 2 tot 4-jarigen staan. Die ze begrijpen. Is het thema bijvoorbeeld ‘boodschappen doen?’ Dan is niet alleen de groep ingericht als ‘winkel’, maar gaan we ook met de gezellige bende naar de supermarkt!

Leren door te spelen is het belangrijkste uitgangspunt op onze peuteropvang.

Een optimale overgang naar de basisschool

Misschien moet u er nog niet aan denken; uw peuter die straks naar de basisschool gaat. Of juist wel omdat uw kind er echt aan toe is. Hoe dan ook zorgen wij voor een zo’n soepel mogelijke overgang. Hoe doen we dat?

  • Soms is er een overdrachtsgesprek tussen de pedagogisch medewerker van de peuteropvang en de leerkracht van de basisschool.
  • Andere keren sturen wij onze observaties van uw kind op naar school ( alleen met uw toestemming).
  • We kijken dus altijd naar een goede overdracht van de peuteropvang naar de basisschool.
  • Wanneer we in de school zitten met de peuteropvang, gaan we soms met de peuters kijken bij de kleuterklassen. En interessant vinden ze dat!
Peuterspelen