Peuterspelen

Vind uw locatie

Peuter
spelen

Vind uw locatie

Dé plek voor avonturen.

Onze peuteropvang, ook wel peuterspelen genoemd, is de plek voor eigenzinnige peuters. Kinderen willen graag groot zijn en bij de ‘grote-mensen-wereld‘ horen. Dat is hun motief om te leren. Voordat ze straks naar school gaan, kunnen ze hier nog 2 jaar spelen en leren. Samen met vriendjes en vriendinnetjes, beleeft uw kind de leukste avonturen.

“We werken met leuke thema’s. Restaurant, naar de dokter, boodschappen doen, de kapper of vakantie, zijn zomaar wat voorbeelden.”

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Op de peuteropvang werken wij met verschillende methodes zoals de VVE-methode Startblokken en de methode Piramide. Zo kan uw peuter zich optimaal ontwikkelen. Er zijn thema’s die dicht bij de belevingswereld van 2 tot 4-jarigen staan. Die ze begrijpen. Is het thema bijvoorbeeld ‘boodschappen doen?’ Dan is niet alleen de groep ingericht als ‘winkel’, maar gaan we ook met de gezellige bende naar de supermarkt!

Leren door te spelen is het belangrijkste uitgangspunt op onze peuteropvang.

Kom bij ons kijken

Een optimale overgang naar de basisschool

Misschien moet u er nog niet aan denken; uw peuter die straks naar de basisschool gaat. Of juist wel omdat uw kind er echt aan toe is. Hoe dan ook zorgen wij voor een zo’n soepel mogelijke overgang. Hoe doen we dat?

  • Soms is er een overdrachtsgesprek tussen de pedagogisch medewerker van de peuteropvang en de leerkracht van de basisschool.
  • Andere keren sturen wij onze observaties van uw kind op naar school ( alleen met uw toestemming).
  • We kijken dus altijd naar een goede overdracht van de peuteropvang naar de basisschool.
  • Wanneer we in de school zitten met de peuteropvang, gaan we soms met de peuters kijken bij de kleuterklassen. En interessant vinden ze dat!
Peuterspelen
Inschrijven