Heeft u klachten,
verbeterpunten of tips?

Als u eens wat minder tevreden over ons bent of juist wel!

Zoals u van ons mag verwachten doen wij onze uiterste best om de opvang van uw kind zo goed mogelijk te laten verlopen. Maar natuurlijk kan het voorkomen dat u soms eens wat minder tevreden bent. Dan zullen wij er alles aan doen om uw probleem zo snel mogelijk op te lossen. Wij willen lering trekken uit, veelal onbedoeld, gemaakte fouten en hebben graag tevreden klanten. Maar dan moeten wij hiervan wel op de hoogte gebracht worden.

Daarom kent Kindernet een interne klachtenprocedure. Bent u ergens niet tevreden over, bespreek dit dan eerst met de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een oplossing, neem dan contact op met de locatiemanager van uw locatie. Klachten en bezwaren worden door Kindernet altijd positief benaderd: een klacht wordt beschouwd als een gratis advies. Als we er samen niet uitkomen ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Daarom zijn we aangesloten bij de geschillencommissie. Over de procedure die daarbij hoort leest u meer in onze algemene voorwaarden (art 20).
Het afgelopen jaar zijn er geen klachten binnengekomen bij de geschillencommissie over één van de locaties van Kindernet. De laatste brief van de geschillencommissie kunt u hier lezen.

Uiteraard horen wij het ook graag als u juist wel tevreden bent!

Via het meldformulier ontvangen wij graag uw verbetertips/klacht of complimentje. U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie van ons op uw melding.

Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon is er voor ouders én medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals: agressie en geweld, seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten en pesten. De vertrouwenspersoon is in de basis een luisterend oor. Iemand bij wie een ouder of een medewerker in een veilige omgeving zijn verhaal kwijt kan. Een vertrouwenspersoon lost de problemen niet op, maar biedt handvatten voor een mogelijke oplossing.

Kindernet beschikt over een vertrouwenspersoon.
Wilt u meer weten dan vindt u dit in dit document.