In gesprek met delegatie kinderopvang uit Saba

In gesprek met delegatie kinderopvang uit Saba

Kindernet werkt samen met kinderopvang in Caribisch Nederland.

Een sector opbouwen vanaf het prilste begin: de kinderopvang op de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba werkt hier keihard aan. Via het samenwerkingsverband BES(t) 4 kids, wordt gestreefd naar het versterken van de kinderopvang en buitenschoolse opvang in Caribisch Nederland.

Onderdeel van dit project is een zogeheten twinning contract, waarbij een organisatie in Nederland wordt gekoppeld aan een eiland om kennis, ervaringen en best practices te delen tussen de organisaties.

Zo is Kindernet gekoppeld aan Saba en vinden er wederzijdse bezoeken plaats. “Kinderen in Caribisch Nederland hebben recht op dezelfde kansen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen als kinderen in Europees Nederland. Daaraan dragen wij graag ons steentje bij”, zegt Selma Ozkan, directeur van Kindernet. Van 19 mei t/m 3 juni bezocht een delegatie uit Saba diverse locaties van Kindernet, in Aalten, Beltrum Deventer, Doetinchem, Eibergen en Zutphen. Hier werd onder meer kennis gedeeld over ouderbetrokkenheid, talentonwikkeling en opleiding van pedagogische medewerkers. Ook inspirerend waren de werkbezoeken aan een kenniscentrum voor ontwikkelingskansen voor jonge kinderen, aanbieders van meubilair en materialen én organisaties voor natuurlijk en avontuurlijk spelen.

Vorige week vond een gesprek plaats met de Brancheorganisatie Kinderopvang
Foto: van links naar rechts: de 3 managers van de kinderopvangorganisaties van Saba,
Selma Özkan directeur van Kindernet en Pam Comfurius van 
de Brancheorganisatie Kinderopvang

Vorige week vond een gesprek plaats met de Brancheorganisatie Kinderopvang.

Samen verkenden wij de verschillen en overeenkomsten van de kinderopvang op Saba en in Nederland. Vanuit Saba is er vooral behoefte aan een klankbord op beleidsniveau. Zoals de Brancheorganisatie Kinderopvang voor haar leden in Nederland een intermediair is tussen de praktijk en het ministerie, zo zou een branche-constructie voor de BES-eilanden ook waardevol kunnen zijn. Wij nemen deze lessen mee en onderzoeken wat wij verder voor elkaar kunnen betekenen.

“Wij zijn echt geïnspireerd en opnieuw opgeladen om met hernieuwde energie door te gaan! Met de opgedane kennis en ervaringen kunnen wij verder bouwen aan de kinderopvang en zorgen voor kansrijke ervaringen voor kinderen”, aldus de managers van Laura Linzey Daycare en Saba After School Care.

Eind juni krijgt de twinning een vervolg. Drie kinderopvangmedewerkers van Saba komen werkervaring op doen in Nederland. Alweer de derde groep, want ook vorig jaar werkten groepjes medewerkers van Saba op verschillende locaties van Kindernet.

Deel het verhaal van KDV Kindernet

Deel het verhaal van KDV Kindernet